Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

CENTRUM KLINICKÝCH STUDIÍ

Centrum Klinických Studií FNO je prvním článkem a vstupní branou pro úspěšné zadávání klinických hodnocení našim investigátorům. CKS ve Fakultní nemocnici v Ostravě zabezpečuje plynulou komunikaci se zadavateli klinických studií na straně jedné a investigátory na straně druhé. Vznik CKS již nyní významně přispívá k efektivnější a rychlejší komunikaci.

Bez souhlasného stanoviska Centra klinických studií nelze klinické hodnocení zadat.

S data managerem CKS je nutné projednat design studie a osobu investigátora. Následně je osloven potencionální investigátor, je provedena ekonomická analýza studie a po konzultaci s řešitelem je komisionálně rozhodnuto, zda daná studie bude ve Fakultní nemocnici probíhat. Teprve poté je možné zaslat žádost o schválení klinického hodnocení Lokální Etické komisi se všemi potřebnými náležitostmi.

Primárním cílem CKS je zrychlení a zefektivnění procesů vázaných na provádění klinických hodnocení, vypracovaná metodologie CKS významně k tomuto přispívá, což naši partneři již nyní velmi oceňují.

Mgr. Martina Robenková, MBA

Tel: +420 597 372 516
Mob: +420 603 144 977
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bWFydGluYS5yb2JlbmtvdmFAZm5vLmN6

doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

Náměstek ředitele pro vědu a výzkum
Tel:  +420 597 372 544
petr.vavra@fno.cz

Mgr. Martina Robenková, MBA

Vedoucí Centra klinických studií
Tel: +420 597 372 516
GSM: +420 603 144 977
martina.robenkova@fno.cz

Mgr. Kateřina Vaňková

Studijní koordinátor
Tel: +420 597 372 583
GSM: +420 703 494 473
katerina.vankova@fno.cz

Ing. Iva Kupková

Studijní koordinátor
Tel: +420 597 372 583
GSM: +420 735 146 527
iva.kupkova@fno.cz