Informace o realizaci projektu z FM EHP/Norsko

obr_001 

Fakultní nemocnice Ostrava uspěla se svou žádostí o grant z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (FM EHP/Norsko) pro projekt „Centrum pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu / Centre for operations of infection patiens and septic medicine“ - CZ 0156. Grant byl podpořen v rámci 3 výzvy FM EHP/Norsko.

Cílem projektu je vytvoření výše uvedeného centra, kdy dojde k plné rekonstrukci prostor v rámci septického oddělení Traumatologického centra FN Ostrava a vybudování dvou speciálně technologicky upravených aseptických sálů pro rizikové infekční pacienty.

Aktuální informace o realizaci projektu