Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Přednostové a primáři

Interní obory

 • Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

Interní a kardiologická klinika

 • doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.

Klinika dětského lékařství

 • doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Klinika infekčního lékařství

Neurologická klinika

 • doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA

Klinika onkologická

 • prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Klinika hematoonkologie

 • MUDr. Hana Medřická, MBA

Oddělení dětské neurologie

 • MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.

Oddělení psychiatrické

 • MUDr. Hana Wiedermannová

Oddělení neonatologie

Kožní oddělení

 • MUDr. Bedřich Porzer

Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy

Oddělení pracovního a preventivního lékařství

 • doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Oddělení alergologie a klinické imunologie

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov

 • MUDr. Marian Branny, Ph.D.

Kardiovaskulární oddělení

 • MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA

Oddělení interní a metabolické péče

 • MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.

Oddělení hemodialyzačně – transplantační

 • MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Oddělení gastroenterologie a hepatologie a pankreatologie

 

Chirurgické obory

 • prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

 • doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

1./2. chirurgická klinika

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 • MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., MBA

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Neurochirurgická klinika

 • MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA

Oční klinika

Gynekologicko-porodnická klinika

3. chirurgická klinika

Centrální operační sály

 • MUDr. Michal Grepl, Ph.D.

Urologická klinika

 • MUDr. Martin Paciorek, MBA

Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky

Kardiochirurgické centrum

 • MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Klinika Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie

 • MUDr. Pavel Havránek

Transplantační centrum

Oddělení centrálního příjmu

Oddělení ortopedické

 

Obory SVaLS

Klinika nukleární medicíny

 • prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA

Ústav laboratorní medicíny

 • doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D.

Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky

 • prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Ústav radiodiagnostický

 • MUDr. Petr Handlos, Ph.D.

Ústav soudního lékařství

Krevní centrum

 • MUDr. Andrea Gřegořová

Oddělení lékařské genetiky 

 • RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.

Oddělení klinické biochemie

 • Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA

Oddělení klinické hematologie

 • doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Oddělení klinické farmakologie

 

 

 


 20090401_ZER_303 20090831_ZER_00820090831_ZER_006

Kde nás najdete?

 
ADRESA

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
IČ: 00843989          DIČ: CZ 00843989
GPS: 49° 49' 36" N / 18° 09' 40" E
Tel.: 59 737 11 11, E-mail: fno@fno.cz

Návštěvní hodiny

Denně od 15.00 do 18.00 hod.

Mapa areálu