Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Lékařská knihovna

Oficiální vznik lékařské knihovny FN Ostrava se datuje ke konci roku 1959.

Lékařská knihovna splňuje na základě osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR podmínky pro poskytování veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a je součástí národní sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví.

Své služby poskytuje především zaměstnancům FN Ostrava, studentům Lékařské fakulty OU a ostatní odborné lékařské veřejnosti. Nachází se v budově diagnostického komplexu FN Ostrava. Knihovnické služby jsou plně automatizovány - v současné době je využíván knihovnický systém Dawinci.

Lékařská knihovna poskytuje metodickou pomoc odborným lékařským knihovnám regionu Moravskoslezského kraje.

Struktura služeb

Výpůjční služby

 • Výpůjčky odborných knih a periodik z vlastního fondu.
 • Zprostředkování výpůjček odborných knih a periodik z jiných knihoven a informačních středisek:
  • Meziknihovní výpůjční služba (MVS),
  • Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS).

Cirkulační služby odborných periodik

 • Cirkulace odborných periodik z fondů jiných knihoven zaměstnancům FN Ostrava.
 • Cirkulace odborných periodik z fondu lékařské knihovny FN Ostrava jiným knihovnám.

Rešeršní služby

Vypracovávání rešerší (výběr literatury k určitému tématu) na požádání uživatelů z českých i zahraničních databází.

Bibliograficko-informační služby

Poskytování informací o fondech a katalozích, o dostupnosti informačních pramenů, specializovaných databázích.

Překladatelské služby

 • Zajišťování překladů pro pracoviště FN Ostrava.

Publikační činnost

 • Shromažďování publikační činnosti zaměstnanců FN Ostrava.
 • Evidence publikační činnosti v elektronické podobě.
 • Archivace separátních výtisků.

Knihovní rada FN Ostrava

Knihovní rada v souladu s posláním lékařské knihovny a s úkoly FN Ostrava napomáhá lékařské knihovně při zajišťování co nejrychlejšího a nejúplnějšího toku odborných informací k uživateli.

Knihovní radu jmenuje ředitel a jejím stálým členem je vedoucí lékařské knihovny, která vykonává funkci jednatele. Členství v knihovní radě je čestné.

Knihovní rada se při své činnosti řídí Statutem Knihovní rady FN Ostrava
Kontakt
E-mail: lekarska.knihovna@fno.cz
Výpůjční doba
Po–Pá: 8.00–15.00

Vedoucí oddělení

Bc. Ludmila Stuchlá

Tel: 597 372 299
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bHVkbWlsYS5zdHVjaGxhQGZuby5jeg%3D%3D

Lenka Živčáková

Tel: 597 373 472
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bGVua2Eueml2Y2Frb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D

Iveta Filadelfi

Tel: 597 372 283
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@aXZldGEuZmlsYWRlbGZpQGZuby5jeg%3D%3D

Dorota Krčová

Tel: 597 373 460
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@ZG9yb3RhLmtyY292YUBmbm8uY3o%3D