Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Ceník placených služeb

Ceník placených služeb
cena 
vyšetření krevní skupiny ABO, Rh (D) v sérii 281,18 Kč
vyšetření trombocytárních látek ELISA a DIFT testem 1 314,45 Kč
vyšetření jednoho erytrocytárního antigenu (kromě ABO, Rh, (D)) 519,23 Kč
přímý antiglobulinový test 196,65 Kč
screening antierytrocytárních protilátek - v sérii, sloupcová aglutinace 236,33 Kč
doplnění screeningu antierytrocytárních protilátek - v sérii, sloupcová aglutinace 134,55 Kč
určení specificity trombocytární protilátky 8 664,68 Kč
rozlišení HLA protilátek od trombocytárních protilátek 4 981,80 Kč
identifikace antierytrocytárních protilátek - sloupcová aglutinace 2 088,98 Kč
hemoglobin volný v plazmě 110,40 Kč 
stanovení protilátek IgG (nebo celk.), proti antig. HB, HIV 828,00 Kč
stanovení anti HIV-1AB ELISA 598,58 Kč
stanovení protilátek CMV IgG 565,80 Kč
stanovení protilátek CMV IgM 565,80 Kč
průkaz protilátek nepřímou hemaglutinací na nosičích 58,65 Kč
HBsAg 388,13 Kč
RRR 89,70 Kč
určování HLA antigenů I. třídy - komerční set 6 444,60 Kč
zvlášť náročné izolace buněk gradientovou centrifugací - 2x 876,30 Kč
molekulárně genetická typizace jednoho HLA genu (lokusu) na úrovni nízkého rozlišení 13 273,88 Kč
hybridizace se značenou sondou 998,78 Kč
fotografie gelu 39,68 Kč
elektroforéza NK 750,38 Kč
amplifikace PCR 1 745,70 Kč
stanovení známé genové varianty lidského germinálního genomu s nízkou a střední penetrací s primárně intragenerační relevancí 2 815 Kč
separace séra nebo plazmy 29 Kč
odběr krve pro autotransfuzi cena
první odběr v sérii 3 654 Kč
druhý a další odběr v sérii 1 563 Kč
Vyhledání a pořízení kopie zdravotnické dokumentace
- v rozsahu do 5 kopií 40 Kč
- v rozsahu do 30 kopií 150 Kč
- každá další kopie nad 30 kopírovaných stran 3 Kč
Objednání k dárcovství 800 260 004

Primář

doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA

Tel: 597 374 420
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@enV6YW5hLmNlcm1ha292YUBmbm8uY3o%3D

Vedoucí laborant

Bc. Oldřiška Lakotová

Tel: 597 372 223
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@b2xkcmlza2EubGFrb3RvdmFAZm5vLmN6

Marketing

Bc. Naděžda Kalužová

Tel: 597 374 459
Tel: 731 117 563
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bmFkZXpkYS5rYWx1em92YUBmbm8uY3o%3D

Sekretariát

Brigit Halfarová

Tel: 597 373 459

brigit.halfarova@fno.cz