Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Úsek zdravotně sociálních pracovnic

Úsek zdravotně sociálních pracovnic Fakultní nemocnice v Ostravě poskytuje pomoc pacientům FNO všech věkových kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav nebo špatné sociální zázemí dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit.

Cílem této služby je umožnit pacientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace a podle možností konkrétní pomoc.

Pacienti, kterým je pomoc nejčastěji poskytována

Klient neschopný řešit své problémy z důvodů:

 • osamělost,

 • tělesný handicap (pohybový, smyslový, mentální),

 • psychická choroba,

 • demence,

 • závislosti (alkohol, drogy, hry...),

 • nezajištěné bydlení (osoby bez přístřeší),

 • hmotná nouze.

Jak a kde požádat o pomoc zdravotně sociálního pracovníka

Hospitalizovaný pacient si může vyžádat návštěvu zdravotně sociální pracovnice k lůžku prostřednictvím sestry z příslušného oddělení, event. sám si jednání domluvit na níže uvedených kontaktech.

Rodinné příslušníky taktéž prosíme, aby si osobní jednání nejprve domluvili telefonicky (v kanceláři nejsme přítomny celý den)

Marie Karásková, DiS.
vedoucí úseku zdravotně sociálních pracovnic
Tel.: 553 048 730
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bWFyaWUua2FyYXNrb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Bc. Libuše Holušová
Tel.: 553 048 931
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bGlidXNlLmhvbHVzb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Bc. Hana Hamplová Tel.: 553 048 932
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@aGFuYS5oYW1wbG92YUBmbm8uY3o%3D
Paliativní ambulance:
Mgr. Jarmila Ozdincová
Tel.: 553 048 906 E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@amFybWlsYS5vemRpbmNvdmFAZm5vLmN6
Léčebna Klokočov
DiS. Michaela Formánková
Tel.: 556 455 599 E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bWljaGFlbGEuZm9ybWFua292YUBmbm8uY3o%3D
Mgr. Lucie Adamčíková Tel.: 597 378 935 E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bHVjaWUuYWRhbWNpa292YUBmbm8uY3o%3D
Mgr. Petr Čech Tel.: 597 378 936 E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGV0ci5jZWNoQGZuby5jeg%3D%3D
Mgr. Andrea Walachová Tel.: 553 048 932 E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@YW5kcmVhLndhbGFjaG92YUBmbm8uY3o%3D

Co pro Vás můžeme udělat

 • Zajišťujeme následnou lůžkovou péči (léčebny, hospice, ústavy).

 • Pomáháme zajistit terénní služby (pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče, osobní asistence).

 • Poskytujeme poradenství o dávkách sociální péče a podpory, zařízeních sociálních služeb(domovy, přechod.pobytové služby).

 • Pomáháme najít azylové ubytování.

 • Poskytujeme poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek.

Seznam nízkoprahových center pro lidi bez domova.

O jaké dávky nemocenského pojištění se zajímáte?

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2021